Referanslar

Diler Holding / Atlas Enerji Üretim A.Ş.

(2) x 600 MW Kömür Yakıtlı Termik Santrali
İskenderun / Türkiye
Danışmanlık, Kontrollük ve Mühendislik Hizmetleri

 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Topoğrafik Ölçüm ve Harita Hazırlanması
 • Santral Sahasının Düzenlenmesi (tesviye, istinat duvarları, kazık işleri, altyapı)
 • Deniz Suyu ile Soğutma Suyu Sistemi (CCW) (açık kanal, terfi ve dönüş boru hattı)
 • CCW Pompa Binası
 • Kömür Nakil Sistemi
 • Kül Depolama Tesisi
 • Desalinasyon Tesisi
 • Tesis, bina ve yapılarına ait inşaat, mimari, mekanik, tesisat, borulama, elektrik ve I & C konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri

Sugözü 2 x 605 MW Termik Santrali

2 x 605 MW Termik Santrali
(İthal Kömürle Çalışan) İskenderun / Türkiye
Mühendislik, Müşavirlik ve Detay Tasarım Hizmetleri

 • Fabrika genel yerleşimi
 • UBA, UPQ, UQA, UHN, UPC, UBZ, PAB, UGD, UGF, UET, UEE, UMA binaları
 • UHA, UHQ, UVC, UVD, UVX binaları
 • Yardımcı binalar
 • Yapılarına ait inşaat, mimari, tesisat ve elektrik konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri

EÜAŞ - Afşin Elbistan-A 4 x 340 MW Termik Santrali


(Linyit Kömürü ile Çalışan) Rehabilitasyonu ve Yapılandırması
Kahramanmaraş / Türkiye
Mühendislik, Müşavirlik ve Detay Tasarım Hizmetleri

 • Sahada İncelemeler Yapılması ve Rehabilitasyon Kapsamının Belirlenmesi
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • İhale Dosyasının Hazırlanması
 • İhalenin Değerlendirilmesi
 • Yapım Onarım İşlerinin Kontrol Edilmesi

TEAŞ - Kemerköy Termik Santrali

Baca Gazı Arıtma Tesisi Muğla / Türkiye
Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri
Mühendislik, Müşavirlik ve Detay Tasarım Hizmetleri

 • Saha Genel Yerleşimi ve Altyapısı Tasarımı
 • Kireçtaşı ve Alçıtaşı Nakil Sistemleri Mekanik işleri
 • Çelik Tanklar ve Gaz Kanalları
 • Servis Borulaması
 • Kontrol Odaları ve Yardımcı Tesisler
 • Tesis, bina ve yapılarına ait inşaat, mimari, mekanik, tesisat, borulama ve elektrik konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri

NUH 6000 ton/gün Çimento Fabrikası

III. Klinker Üretim Hattı İzmit / Türkiye
Mühendislik ve Detay Tasarım Hizmetleri

 • Hammadde Kırıcı binası
 • Hammadde homojene yapısı
 • Hammadde besleme bunker binası
 • Farin değirmeni binası
 • Siklon binası
 • Soğutma kulesi
 • Farin Homojene silosu & besleme sistemi yapıları Elektro filtre taşıyıcı yapıları
 • Ön ısıtıcı kulesi
 • Döner fırın ve tersiyer hava hattı taşıyıcı yapıları Klinker soğutma binası
 • Klinker depolama siloları
 • Kömür değirmeni binası
 • Merkezi kontrol ve PLC binası
 • Kablo galerileri
 • Kömür stok sahası
 • Hammadde, kömür ve klinker nakil sistemleri
 • Kullanma ve soğutma suyu depoları, borulama projeleri
 • Tesis, bina ve yapılarına ait inşaat, mimari, mekanik, tesisat, borulama, elektrik konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri

Diğer Çimento Fabrikaları

Cimpor / Yibitaş Hasanoğlan 2500 ton/gün Çimento Fabrikası

Ankara / Türkiye
Klinker Silosu, Silo Kazıklı Temelleri, Döner Fırın Temeli, Elektrik Binaları, Fan Temelleri, Farin, Değirmeni Binası, Kömür Değirmeni Binası, Çelik Baca (100m), Hammadde Binası mühendislik ve mimarlık hizmetleri.

Bursa Çimento Fabrikası

Bursa / Türkiye
Ulaşım Yolları Planlama ve Tasarımı, Merkezi kontrol ve PLC binası, Kablo galerileri, Mevcut kontrol binasının modernizasyonu ve iyileştirilmesi Mevcut stok holün rehabilitasyonu, Farin değirmeni binası, Siklon binası, Soğutma kulesi, Elektro filtre taşıyıcı yapıları, Mevcut Ön ısıtıcı kulesinin iyileştirilmesi, Yeni Ön ısıtıcı kulesi, Döner fırın ve tersiyer hava hattı taşıyıcı yapıları, Mevcut kömür değirmeni binasının modernizasyonu ve iyileştirilmesi, Mevcut klinker soğutma binasının modernizasyonu ve iyileştirilmesi, Mevcut Hammadde besleme bunker binası modernizasyonu ve iyileştirilmesi, 1000 ton kapasiteli çimento silosu mühendislik ve mimarlık hizmetleri.

Erzurum Aşkale 3500 ton/gün Çimento Fabrikası

Erzurum / Türkiye

Çimentaş Çimento Fabrikası Kapasite Artırımı

İzmir / Türkiye
Hammadde besleme bunker binası, Farin değirmeni binası, Siklon binası, Soğutma kulesi, Elektro filtre taşıyıcı yapıları, Ön ısıtıcı kulesi, Döner fırın ve tersiyer hava hattı taşıyıcı yapıları, Kömür değirmeni binası, Klinker soğutma binası, Merkezi kontrol binası, Kablo galerileri ve boru köprüleri mühendislik ve mimarlık hizmetleri.

Göltaş Çimento Fabrikası Kapasite Artırımı

Isparta / Türkiye
Merkezi kontrol ve PLC binası, Kablo galerileri, Mevcut stok holün rehabilitasyonu, Farin değirmeni binası, Siklon binası, Soğutma kulesi, Elektro filtre taşıyıcı yapıları, Ön ısıtıcı kulesi, Döner fırın ve tersiyer hava hattı taşıyıcı yapıları, Kömür değirmeni binası, Klinker soğutma binası, Hammadde besleme bunker binası mühendislik ve mimarlık hizmetleri.

Erdemir Demir Çelik Fabrikası Kapasite Artırımı ve Modernizasyonu

Erdemir Demir Çelik Fabrikası Kapasite Artırımı ve Modernizasyonu

(1.500.000 ton/yıldan 3.000.000 ton/yıla) Zonguldak / Türkiye
Mühendislik ve Detay Tasarım Hizmetleri
 • Çelikhane kapasite artırımı
 • 3 ve 4 nolu Sürekli Döküm Tesisi
 • Vakum Altında Gaz Giderme Binası
 • 2. Soğuk Haddehane Tesisleri
 • 2. Soğuk Haddehane Tesisleri
 • Soğuk Haddehane Tesisleri, Rulo stok ve sevkiyat binası
 • 1. Sıcak Haddehane, Asitleme hattı ekipman temelleri
 • B.O.F. Merkezi Elektrik Binası
 • No: 4 Oksijen Tesisi
 • 2. Sıcak Haddehane Tesisleri Modernizasyonu
 • Doğal gaz temin Projesi
 • Tesis, bina ve yapılarına ait inşaat, mimari, mekanik, tesisat, borulama, elektrik ve I & C konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri

İsdemir Demir Çelik Fabrikası

İsdemir Demir Çelik Fabrikası

İskenderun / Türkiye
Mühendislik ve Detay Tasarım Hizmetleri
 • Benzol ve Asit Tankları Proje Hizmetleri
 • Yangın Suyu borulama projeleri
 • Stadyumun deprem dayanımı yönünden etüd edilmesi, raporlama ve belli bölümlerinin güçlendirme projeleri
 • 3.Yüksek Fırın Modernizasyonu
 • OG Gas Holder (60.000m3) ve yardımcı tesisleri NO 1 & 2 Sürekli döküm yapıları
 • Hidrolik ve merkezi kontrol binası
 • Kontrol odaları
 • Soğutma suyu sistemi
 • Taret yapısı
 • Yardımcı tesisler
 • Tesis, bina ve yapılarına ait inşaat, mimari, mekanik, tesisat, borulama, elektrik ve I & C konularında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri

Diğer Demir Çelik Fabrikaları

Yeşilyurt Demir ve Çelik Fabrikası Çelikhane ve Sürekli Döküm Tesisi

Samsun / Türkiye
Tesis genel yerleşim planının hazırlanması, Zemin Araştırma Raporu İncelenmesi, Altyapı tasarımı; yollar, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları, Haddehane binası ve ekipman temelleri, Ark ocağı, Taret yapısı, Sürekli döküm tesisi, Hurda holü, Trafo, elektrik ve kontrol binası, Su tesisleri, pompa odası ve su dağıtım sistemi, Yardımcı ve sosyal tesis binaları, Boru ve kablo köprüleri, galeriler mühendislik ve mimarlık hizmetleri.


Karabük Demir Çelik Fabrikası

Karabük / Türkiye
Sürekli döküm tesisi mühendislik ve mimarlık hizmetleri.


EGE Demir Çelik Fabrikası

İzmir / Türkiye
Sürekli döküm tesisi, Hidrolik ve ana Kontrol binası, Kontrol odaları, Su soğutma sistemi, Taret yapısı, Yardımcı yapılar, Makina ekipman temelleri ve üst yapıları mühendislik ve mimarlık hizmetleri.

Mimari Yapılar

Point Bornova Rezidans & AVM

Bornova / İzmir / Türkiye
Yapısal Tasarım Müşavirlik Hizmetleri

Atatürk Öğrenci Yurt Kampüsü

İstanbul / Türkiye
Mühendislik ve Detay Tasarım Hizmetleri